Blog

Projekt naszej koleżanki!

Jedna z uczennic naszej szkoły (oraz aktywna działaczka w SU), Gabriela Łapińska z klasy 3TA podzieliła się z nami swoimi pracami wykonanymi w ramach projektu stypendialnego “Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych”. Efekty jej pracy prezentujemy poniżej. 😀